Classic MC Ringerike og Hadeland


Postadresse:
Classic MC Ringerike Hadeland
c/o Ola Golberg   
Brekkebygdveien 72
3534 Sokna

Organisasjonsnummer: 913 366 239


Medlemsmøte og besøksadresse:

Medlemsmøte finner sted hver første onsdag i måneden (unntatt juni, juli, august) kl. 18 på Norsk samferdselshistorisk senter ved Hønefoss stasjon, se aktivitetsplanen.

Klubbstyre 2022:

Leder:                 Ola Golberg             
Kasserer:            Per Chr. Bratheim
Styremedlem:     Ragnar Guldahl
Styremedlem:     Jörg Müller
  .